Producenci
Promocje
Kawa Alunni Luigina - 250g mielona
Kawa Alunni Luigina - 250g mielona

31,19 zł

Cena regularna: 38,99 zł

Najniższa cena: 31,19 zł

25,36 zł

Cena regularna: 31,70 zł

Najniższa cena: 25,36 zł
szt.
Włoska kawa Alunni Tradizione 250g
Włoska kawa Alunni Tradizione 250g

25,59 zł

Cena regularna: 31,99 zł

Najniższa cena: 25,59 zł

20,80 zł

Cena regularna: 26,01 zł

Najniższa cena: 20,80 zł
szt.
Kawa Alunni Camillo - 250g ziarnista
Kawa Alunni Camillo - 250g ziarnista

30,39 zł

Cena regularna: 37,99 zł

Najniższa cena: 30,39 zł

24,71 zł

Cena regularna: 30,89 zł

Najniższa cena: 24,71 zł
szt.
Kawa Alunni Luigina - ziarnista 250g
Kawa Alunni Luigina - ziarnista 250g

31,19 zł

Cena regularna: 38,99 zł

Najniższa cena: 31,19 zł

25,36 zł

Cena regularna: 31,70 zł

Najniższa cena: 25,36 zł
szt.
Kawa Alunni Camillo - 250g mielona
Kawa Alunni Camillo - 250g mielona

28,79 zł

Cena regularna: 35,99 zł

Najniższa cena: 28,79 zł

23,41 zł

Cena regularna: 29,26 zł

Najniższa cena: 23,41 zł
szt.
Kawa Arditi Espresso Arabica - 250 g ziarnista
Kawa Arditi Espresso Arabica - 250 g ziarnista

32,79 zł

Cena regularna: 40,99 zł

Najniższa cena: 32,79 zł

26,66 zł

Cena regularna: 33,33 zł

Najniższa cena: 26,66 zł
szt.
Włoska kawa ziarnista Alunni Luigina 1kg
Włoska kawa ziarnista Alunni Luigina 1kg

107,94 zł

Cena regularna: 139,99 zł

Najniższa cena: 104,97 zł

87,76 zł

Cena regularna: 113,81 zł

Najniższa cena: 85,34 zł
szt.
Włoska kawa ziarnista Arditi Espresso Arabica 1kg
Włoska kawa ziarnista Arditi Espresso Arabica 1kg

127,99 zł

Cena regularna: 159,99 zł

Najniższa cena: 134,61 zł

104,06 zł

Cena regularna: 130,07 zł

Najniższa cena: 109,44 zł
szt.
Włoska Kawa ziarnista Alunni Tradizione 1kg
Włoska Kawa ziarnista Alunni Tradizione 1kg

78,73 zł

Cena regularna: 109,97 zł

Najniższa cena: 78,73 zł

64,01 zł

Cena regularna: 89,41 zł

Najniższa cena: 64,01 zł
szt.
Włoska Kawa ziarnista Alunni Camillo 1kg
Włoska Kawa ziarnista Alunni Camillo 1kg

89,84 zł

Cena regularna: 119,97 zł

Najniższa cena: 87,67 zł

73,04 zł

Cena regularna: 97,54 zł

Najniższa cena: 71,28 zł
szt.
Paczkomaty InPost
Paczkomaty InPost
Regulamin
 • 1  Postanowienia wstępne
 1. Sklep internetowy Ziarno Kawy, dostępny pod
  adresem internetowym www.ziarnokawy.pl, prowadzony jest przez firmę MCMS TRADE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wpisaną do
  Krajowego rejestru sądowego (KRS) pod numerem KRS 0001002335
  NIP: 9542847542 REGON 523683178


  2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców
  korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego
  oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za
  pośrednictwem Sklepu.
 • Definicje
 1. Konsument
  osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot
  nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 2. Sprzedawca
  Firma: MCMS TRADE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wpisaną do
  Krajowego rejestru sądowego (KRS) pod numerem KRS 0001002335
  NIP: 9542847542 REGON 523683178
   
 3. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
 4. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną,
  której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu
  działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.
 5. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.ziarnokawy.pl
 6. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej
  obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków
  porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 7. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.
 8. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i
  zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze
  Sprzedawcą.
 9. Konto – konto -klienta w Sklepie, są w nim gromadzone są dane podane przez Klienta oraz
  informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
 10. Formularz rejestracji – formularz
  dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.
 11. Formularz zamówienia – interaktywny
  formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności
  poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży,
  w tym sposobu dostawy i płatności.
 12. Koszyk – element oprogramowania Sklepu,
  w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje
  możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości
  produktów.
 13. Produkt – dostępna w Sklepie rzecz
  ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 14. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży
  Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem
  Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też – stosowanie do
  cech Produktu – umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.
 • Kontakt ze Sklepem
 1. Adres Sprzedawcy: 
 2. MCMS TRADE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  MCMS TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI Stanisława Moniuszki 7, 40-005 Katowice
  Adres do obsługi zwrotów: Ziarno Kawy ks. Grzegorza Augustynika 14 Dąbrowa Górnicza 41-300
 3. Adres e-mail Sprzedawcy: sklep@ziarnokawy.pl
 4. Numer telefonu Sprzedawcy: 508614928
 5. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy: 43 1140 2004 0000 3402 8307 2456
 6. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.
 7. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach 90:00 – 17:00
 • Wymagania techniczne

Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:

 1. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i
  przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla
  FireFox, Opera, Safari,
 2. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
 3. włączona obsługa plików cookies,
 • Informacje ogólne
 1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo
  zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w
  funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób
  trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą
  techniczną Klienta.
 2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania
  Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w
  asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z
  postanowieniami § 6 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych
  i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.
 3.  Ceny podane w
  Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek
  VAT).
 4. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta
  składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport,
  dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach
  Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli
  związania się Umową Sprzedaży.
 5. W przypadku Umowy obejmującej prenumeratę lub
  świadczenie usług na czas nieoznaczony końcową (ostateczną) ceną jest łączna
  cena obejmująca wszystkie płatności za okres rozliczeniowy.
 6. Gdy charakter przedmiotu Umowy nie pozwala, rozsądnie
  oceniając, na wcześniejsze obliczenie wysokości końcowej (ostatecznej) ceny,
  informacja o sposobie, w jaki cena będzie obliczana, a także o opłatach za
  transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz o innych kosztach, będzie podana
  w Sklepie w opisie Produktu.
 • Zakładanie Konta w Sklepie
 1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz
  rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych: imię, nazwisko, adres
  e-mail.
 2. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.
 3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie
  loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.
 4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania
  przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto
  poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za
  pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3.
 • Zasady składania Zamówienia

W celu złożenia Zamówienia należy:

 1. Zalogować się do Sklepu (opcjonalnie);
 2. wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a
  następnie kliknąć przycisk „Do koszyka” (lub równoznaczny);
 3. zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia
  Zamówienia bez rejestracji;
 4. jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji
  – wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia
  oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki
  (sposób dostarczenia Produktu), wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane
  odbiorcy Zamówienia,
 5. kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę”,
 6. wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w
  zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie, z
  zastrzeżeniem § 8 pkt 3.
 • Oferowane metody dostawy oraz płatności
 1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy
  lub odbioru zamówionego Produktu:
 2. Przesyłka pocztowa Inpost,
 3. Przesyłka kurierska, przesyłka kurierska pobraniowa,
 4. Przesyłka Paczkomatem, przesyłka Paczkomatem
  pobraniowa,
 5. Odbiór osobisty dostępny pod adresem: Dąbrowa Górnicza ul.
  Augustynika 14
 6. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:
 7. Płatność przy odbiorze
 8. Płatność za pobraniem
 9. Płatności elektroniczne : 

Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.

 1. Karty płatnicze:

Visa, Visa Electron, Mastercard,  MasterCard Electronic, Maestro, Apple Pay, Google Pay.

 1. Płatności odroczone w systemie PAYPO
 2. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowanych metod płatności znajdują się za stronach Sklepu.
 • Wykonanie umowy sprzedaży
 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą
  następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza
  zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 7 Regulaminu.
 2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie
  potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do
  realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji
  następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości
  e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej
  Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu
  Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy
  Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail
  zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 3. W przypadku wyboru przez Klienta:
 4. płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży – w przeciwnym razie zamówienie
  zostanie anulowane.
 5. płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient
  obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.
 6. płatności gotówką przy odbiorze osobistym przesyłki,
  Klient obowiązany jest dokonać płatności przy odbiorze przesyłki w terminie 3
  dni od dnia otrzymania informacji o gotowości przesyłki do odbioru.
 7. Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy inny niż odbiór
  osobisty, Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie maksymalnie 48 godzin
  dla produktów znajdujących się na magazynie, dla towarów dostępnych na zamówienie termin ten zostanie podany w informacji
  na stronie produktu lub droga mailową.
  Towar zostanie dostarczony sposobem wybranym przez klienta podczas składania Zamówienia.
 8. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach
  dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin.
 9. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta
  liczy się w następujący sposób:
 10. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności
  elektroniczne lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego
  Sprzedawcy.
 11. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za
  pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży,
 12.  W przypadku
  wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, Produkt będzie gotowy do
  odbioru przez Klienta w terminie wskazanym w opisie Produktu. O gotowości
  Produktu do odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę
  poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia
  adres poczty elektronicznej Klienta.
 13. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach
  gotowości do odbioru, terminem gotowości do odbioru jest najdłuższy podany
  termin.
 14. Dostawa Produktu odbywa się wyłącznie na terenie Polski.
 • 10 Prawo odstąpienia od umowy
 1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy
  Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od
  dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.
 3. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1
  biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.
 4. W przypadku Umowy, która polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony (prenumerata), termin wskazany w
  ust. 1 biegnie od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy.
 5. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy
  wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.
 6. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej
  poczty, faxem bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres
  e-mail Sprzedawcy lub przez złożenie oświadczenia na stronie internetowej
  Sprzedawcy – dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w § 3. Oświadczenie
  można złożyć również na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do
  niniejszego Regulaminu oraz załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o
  prawach konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe.
 7. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta
  drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany
  przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu
  od Umowy.
 8. Skutki odstąpienia od Umowy:
 9. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość
  Umowę uważa się za niezawartą.
 10. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca
  Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania
  oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego
  płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów
  wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż
  najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.
 11. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich
  samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej
  transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie
  będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami. 
 12. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do
  czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego
  odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 13. Konsument powinien odesłać Produkt na adres
  Ziarno Kawy ks. Grzegorza Augustynika 14 Dąbrowa Górnicza 41-300

  podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w
  którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie
  zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.
 14. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu,
  także koszty zwrotu Produktu, jeśli ze względu na swój charakter Produkt ten
  nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą.
 15. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości
  Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne
  do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 1. W przypadku, gdy ze względu na charakter Produktu nie może on zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą, informacja o tym, a także o kosztach zwrotu Produktu, będzie się znajdować w opisie Produktu w Sklepie.
   
 2. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy:

 1. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz
  nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca
  zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
 2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana
  w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić
  ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie
  zostało otwarte po dostarczeniu,
 3. w które przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca
  szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
 4. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni
  usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przez
  rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci
  prawo odstąpienia od Umowy,
 5. w którym cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na
  rynku finansowym, nad którym Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą
  wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy,
 6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu,
  ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi
  rzeczami,
 7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe,
  których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których
  dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy
  od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli,
 8. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe
  lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym
  opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
 9. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z
  wyjątkiem umowy o prenumeratę,
 10. o dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane
  na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną
  zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po
  poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy,
 • 11 Reklamacja i gwarancja
 1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.
 2. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy
  towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w
  kodeksie cywilnym. 
 3. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą
  elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy.
 4. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego
  niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym
  terminie, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.
 5. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy
  wysyłać na adres:  Ziarno Kawy ks. Grzegorza Augustynika 14 Dąbrowa Górnicza 41-300
 6. W przypadku, gdy na Produkt została udzielona
  gwarancja, informacja o niej, a także jej treść, będą zawarte przy opisie
  Produktu w Sklepie.
 • 12 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń
 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości
  skorzystania przez Konsumenta z
  pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń
  oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach
  internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji
  społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów,
  Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami
  internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
  http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php
  oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości
  skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia
  roszczeń:
 3. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego
  sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o
  Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o
  rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.
 4. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do
  wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia
  15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn.
  zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego
  zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.
 5. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie
  rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej
  pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji
  społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in.
  Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
 • 13 Dane osobowe w Sklepie internetowym
 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za
  pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za
  pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy
  Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym.
 3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu
  internetowego mogą być:
 4. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie
  internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską,
  Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi
  lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
 5. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie
  internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą
  Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi
  obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.
 6. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

14.OPINIE W SKLEPIE INTERNETOWYM,

 1. Klient Sklepu Internetowego ma możliwość dobrowolnego i nieodpłatnego wystawienia opinii dotyczącej zakupów dokonanych w Sklepie Internetowym. Przedmiotem opinii może być także ocena, zdjęcie lub recenzja zakupionego produktu w Sklepie Internetowym.,
 2. Sprzedawca po dokonanych zakupach w Sklepie Internetowym wysyła do Klienta wiadomość email z prośbą o wystawienie opinii oraz linkiem do formularza online umożliwiającego jej wystawienie – formularz online umożliwia udzielenie odpowiedzi na pytania Sprzedawcy dotyczące zakupów, ich ocenę, dodanie własnego opisu dot. opinii oraz zdjęcia zakupionego produktu. W razie braku wystawienia opinii po otrzymaniu pierwszego zaproszenia do wystawienia opinii Sprzedawca ponawia wysyłkę zaproszenia.,
 3. Opinia może być wystawiona jedynie przez Klienta, który dokonał zakupów w Sklepie Internetowym Sprzedawcy.,
 4. Wystawione przez Klienta opinie są publikowane przez Sprzedawcę w Sklepie Internetowym oraz wizytówce TrustMate.io.,
 5. Wystawienie opinii nie może być wykorzystywane przez Klienta do działań bezprawnych, w szczególności do działań stanowiących czyn nieuczciwej konkurencji wobec Sprzedawcy, czy też działań naruszających dobra osobiste, prawa własności intelektualnej lub inne prawa Sprzedawcy lub osób trzecich.,
 6. Opinia może być wystawiona tylko do faktycznie zakupionych produktów w Sklepie Internetowym Sprzedawcy. Zabronione jest zawieranie fikcyjnych/pozornych umów sprzedaży w celu wystawienia opinii. Autorem opinii nie może być także sam Sprzedawca ani jego pracownicy bez względu na podstawę zatrudnienia.,
 7. Wystawiona opinia może zostać w każdym czasie usunięta przez jej autora.
 • 15 Postanowienia końcowe
 1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.
 1. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl